Acc #493

 • Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách

 • Ilumia

 • Zill

 • Zuka

 • Aleister

 • Toro

 • Yorn

 • Gildur

 • Triệu Vân

 • Mganga

 • Krixi

 • Mina

 • Valhein

 • Acc #616
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #614 - Còn 8k Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #606
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #601 - Còn 18K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #594
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #4475 Acc rẻ, 1 heo vàng, thẻ đổi tên
  Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 25Skin: 20Ngọc: 90
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #3658 Acc rẻ, thẻ đổi tên
  Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 27Skin: 20Ngọc: 71
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #2089
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: Skin: Ngọc:
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM