Acc #493

 • Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách

 • Ilumia

 • Zill

 • Zuka

 • Aleister

 • Toro

 • Yorn

 • Gildur

 • Triệu Vân

 • Mganga

 • Krixi

 • Mina

 • Valhein

 • Acc #616
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #614 - Còn 8k Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #594
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5288
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 29Skin: 24Ngọc:
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5283
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 31Skin: 25Ngọc:
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5276 - 106 MẢNH NGỌC
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 30Skin: 21Ngọc:
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5275
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 32Skin: 37Ngọc:
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5271
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 31Skin: 25Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM