Acc #5362

 • Acc #6686
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 33Skin: 23Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6684
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 34Skin: 23Ngọc: 5
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5434
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 28Skin: 20Ngọc: 4
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5299
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 31Skin: 14Ngọc:
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5078
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 28Skin: 27Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM