Acc #5428

 • Acc #8211
  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IVTướng: 54Skin: 60Ngọc: 9
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #8210
  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IVTướng: 54Skin: 70Ngọc: 16
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #8209
  Khung: Kim cươngRank: Rank Tinh AnhTướng: 50Skin: 47Ngọc: 9
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #8206
  Khung: Kim cươngRank: Rank Cao ThủTướng: 50Skin: 44Ngọc: 7
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #8204
  Khung: Kim cươngRank: Tinh Anh IIITướng: 50Skin: 38Ngọc: 9
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #8202
  Khung: Kim cươngRank: Rank Tinh AnhTướng: 50Skin: 25Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #8201
  Khung: Kim cươngRank: Tinh Anh ITướng: 53Skin: 47Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #8200
  Khung: Kim cươngRank: Tinh Anh ITướng: 59Skin: 52Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM