Acc #546

 • Triệu Vân Quang Vinh

 • Valhein Hoàng Tử Quạ

 • Aleister Quang Vinh

 • Xeniel

 • Preyta

 • Kahlii

 • Taara

 • Alice

 • Veera

 • Zuka

 • Toro

 • Yorn

 • Gildur

 • Violet

 • Triệu Vân

 • Mganga

 • Krixi

 • Mina

 • Lữ Bố

 • Valhein

 • Acc #739 - Airi - 7K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #681 - Còn 7K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM