Acc #6505

 • Acc #6992
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 92Skin: 99Ngọc: 4
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #6991
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 91Skin: 96Ngọc: 12
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #6953
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 94Skin: 116Ngọc: 11
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #6748
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 94Skin: 91Ngọc: 6
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #6502 - 130 Viên Ngọc 3
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 82Skin: 100Ngọc: 7
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM