Acc #6543

 • Acc #7012
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 48Skin: 36Ngọc: 4
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #7010
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 47Skin: 31Ngọc: 4
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #7006
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 46Skin: 35Ngọc: 4
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #7005
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 45Skin: 39Ngọc: 8
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #7003
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 44Skin: 45Ngọc: 5
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #7000
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 40Skin: 38Ngọc: 8
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #6999
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 38Skin: 32Ngọc: 5
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #6997
  Khung: Cao thủRank: Tinh Anh IVTướng: 42Skin: 37Ngọc: 6
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM