Acc #6550

  • Acc #6549
    Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 42Skin: 34Ngọc: 5
    160.000 đ CARD 128.000 đ ATM
  • Acc #6548
    Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 42Skin: 33Ngọc: 6
    160.000 đ CARD 128.000 đ ATM