Acc #6734

 • Acc #6722
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 30Skin: 23Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6720
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: 38Skin: 21Ngọc: 4
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5434
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 28Skin: 20Ngọc: 4
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5299
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 31Skin: 14Ngọc:
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5078
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 28Skin: 27Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM