Acc #6926

  • Acc #8321
    Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 32Skin: 25Ngọc: 2
    70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
  • Acc #6920
    Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 30Skin: 19Ngọc: 4
    70.000 đ CARD 56.000 đ ATM