Acc #6955

 • Acc #7001
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 43Skin: 36Ngọc: 6
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6901
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 53Skin: 45Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6896
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 54Skin: 48Ngọc: 8
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6773
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 54Skin: 50Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6535
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 51Skin: 40Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6512
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 52Skin: 22Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM