Acc #6971

 • Acc #6972
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 42Skin: 41Ngọc: 11
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6970
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 44Skin: 39Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5421
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 36Skin: 43Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5418
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim VTướng: 37Skin: 35Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM