Acc #7003

  • Acc #5431
    Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 42Skin: 32Ngọc: 4
    200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
  • Acc #2167 Lữ bố tbb nak chiến binh hỏa ngục thừa 11k vàng
    Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Skin: Ngọc:
    200.000 đ CARD 160.000 đ ATM