Acc #767

 • Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách

 • Valhein Hoàng Tử Quạ

 • Cresht

 • Kahlii

 • Taara

 • Veera

 • Zuka

 • Arthur

 • Aleister

 • Toro

 • Yorn

 • Gildur

 • Triệu Vân

 • Mganga

 • Krixi

 • Mina

 • Lữ Bố

 • Valhein

 • Acc #3230 Acc rẻ, ngọc 90, thẻ đổi tên, 1 đá quý
  Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 24Skin: Ngọc: 90
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #3155 Tellnas trang phục sổ sứ mệnh
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 10Skin: 1Ngọc: 0
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #787
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #777
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #647 - Còn 6K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #640 - Gildur Phượt Thủ
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #639
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #632 - Còn 14K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM