Acc #767

 • Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách

 • Valhein Hoàng Tử Quạ

 • Cresht

 • Kahlii

 • Taara

 • Veera

 • Zuka

 • Arthur

 • Aleister

 • Toro

 • Yorn

 • Gildur

 • Triệu Vân

 • Mganga

 • Krixi

 • Mina

 • Lữ Bố

 • Valhein

 • Acc #403
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #394 - Có Joker
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #390
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Skin: Ngọc: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #389 - Còn 8K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #326 - Còn 9K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #4476 Acc rẻ, ngọc 90
  Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 18Skin: 12Ngọc: 90
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #4452 Acc rẻ
  Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 17Skin: 8Ngọc: 75
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #4450 Acc rẻ, thẻ đổi tên
  Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 17Skin: 7Ngọc: 67
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM