• Acc #1805 44t 27s 90 ngoc 1 da

  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 44Skin: 27Ngọc: 7
  550.000 đ CARD 440.000 đ ATM
 • Acc #1803 51t 29s

  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 51Skin: 29Ngọc: 5
  650.000 đ CARD 520.000 đ ATM
 • Acc #1800 45t 41s nhieu bang ngoc

  Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 45Skin: 41Ngọc: 10
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #1796 41t 33s 86 ngoc

  Khung: VàngRank: Rank vàngTướng: 41Skin: 33Ngọc: 5
  450.000 đ CARD 360.000 đ ATM
 • Acc #1792 36t 28s 90 ngoc 1 da quy

  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 36Skin: 28Ngọc: 4
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #1789 44t 32s 90 ngoc 1 da quy

  Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 44Skin: 32Ngọc: 4
  550.000 đ CARD 440.000 đ ATM
 • Acc #1781 49t 33s 55 vien ngoc 3

  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 49Skin: 33Ngọc:
  650.000 đ CARD 520.000 đ ATM
 • Acc #1778 44t 35s 40 ngoc 3

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 44Skin: 35Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #1776 44t 31s 80 vien ngoc 3 violet tiec be boi

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 44Skin: 31Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #1775

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 43Skin: 35Ngọc: 3
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #1772 48t 43s

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 48Skin: 43Ngọc: 4
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #1771

  Khung: VàngRank: Rank vàngTướng: 47Skin: 36Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #1768 42t 29s 90 ngoc

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 42Skin: 29Ngọc:
  450.000 đ CARD 360.000 đ ATM
 • Acc #1767 43t 43s 120 ngoc 3

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 43Skin: 43Ngọc: 10
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #1752 49t 35s 90 ngoc

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 49Skin: 35Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #1544 Hồ quý phi

  Khung: VàngRank: Vàng ITướng: 18Skin: 11Ngọc: 4
  690.000 đ CARD 552.000 đ ATM
 • Acc #777

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #769 - Còn 10K Vàng - NgọC Cấp 90

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Skin: Ngọc: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #749

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #741

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM