• Acc #37479

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 122Skin: 59Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37476

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 133Skin: 57Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37432

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 144Skin: 43Ngọc: 14
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37431

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 63Skin: 80Ngọc: 10
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37400

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 136Skin: 98Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37393

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 145Skin: 30Ngọc: 8
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37382

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 145Skin: 42Ngọc: 6
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37379

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 125Skin: 32Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #37349

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 92Skin: 35Ngọc: 4
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #37317

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 69Skin: 76Ngọc: 2
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #37314

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 125Skin: 46Ngọc: 3
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #37313

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: Full TướngSkin: 39Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #37312

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: 98Skin: 50Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37309

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 80Skin: 47Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #37304

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: Còn 4 Tướng FullSkin: 58Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37302

  Khung: Bạch kimRank: Chưa RankTướng: Full TướngSkin: 65Ngọc: 11
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #37300

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Skin: 45Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #37298

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Còn 3 Tướng FullSkin: 60Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #37297

  Khung: VàngRank: Bạch Kim IVTướng: Còn 4 Tướng FullSkin: 69Ngọc: 5
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #37293

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 62Ngọc: 4
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM