• Acc #36925 ACC TRẮNG THÔNG TIN , DƯ NHIỀU MẢNH TƯỚNG VÀ SKIN

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IITướng: 97Skin: 69Ngọc: 9
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36921 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 124Skin: 100Ngọc: 9
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36882

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 40Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36854 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 53Skin: 53Ngọc: 9
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36846 Lucian Cao Bồi

  Khung: BạcRank: Bạc IITướng: 56Skin: 27Ngọc: 7
  450.000 đ CARD 360.000 đ ATM
 • Acc #36744 MISS nữ thần không gian và DJsona.siêu pham áhe

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 84Skin: 20Ngọc: 2
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36471

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: Full TướngSkin: 49Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36434

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IIITướng: 118Skin: 59Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #36354

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 29Skin: 4Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36294

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 28Skin: 6Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #36282

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 4Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36280

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 26Skin: 4Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36270

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 93Skin: 11Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #36260

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 33Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #36251

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 32Skin: 4Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36231

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 96Skin: 27Ngọc: 5
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #36227

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 5Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36187

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 43Skin: 12Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #36178

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 33Skin: 3Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36163

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 30Skin: 4Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM