• Acc #31035

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 45Skin: 12Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #31016

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 54Skin: 19Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #31007

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 2Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30999

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 23Skin: 2Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #30994

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 18Skin: 1Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #30990

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 4Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30984

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 20Skin: 4Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #30981

  Khung: BạcRank: Đồng ITướng: 70Skin: 16Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #30971

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 59Skin: 17Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #30926

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 32Skin: 4Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30924

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 37Skin: 5Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30922

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 33Skin: 5Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30921

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 18Skin: 4Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #30920

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 21Skin: 4Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #30917

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 20Skin: 4Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30902

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 34Skin: 5Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30899

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 34Skin: 5Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #30896

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 36Skin: 6Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30894

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 38Skin: 5Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30892

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 23Skin: 6Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM