• Acc #30805

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 38Skin: 3Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30792

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 23Skin: 4Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30787

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 25Skin: 5Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30785

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 4Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30779

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 27Skin: 5Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #30776

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 29Skin: 6Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30773

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 24Skin: 7Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #30766

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 28Skin: 7Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #30765

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 40Skin: 7Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #30761

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 7Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #30760

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 36Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #30738

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 21Skin: 2Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30731

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 7Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30727

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 5Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30693

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 23Skin: 2Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30692

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc VTướng: 21Skin: 3Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30688

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 34Skin: 5Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #30682

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 25Skin: 4Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #30680

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 28Skin: 4Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #30667

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 38Skin: 5Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM