• Acc #38929

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 124Skin: 39Ngọc: 6
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #38873

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IVTướng: 83Skin: 43Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #38685

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 90Skin: 30Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #38313

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 123Skin: 83Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #38259

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 99Skin: 40Ngọc: 6
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #38107

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: 140Skin: 37Ngọc: 7
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #38011

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 129Skin: 55Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37942

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 130Skin: 56Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37782

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 141Skin: 48Ngọc: 4
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #37768

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 80Skin: 36Ngọc: 4
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #37621

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: 143Skin: 40Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #37594

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 110Skin: 51Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37485

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 145Skin: 71Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37479

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 122Skin: 59Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37476

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 133Skin: 57Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37432

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 144Skin: 43Ngọc: 14
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37431

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 63Skin: 80Ngọc: 10
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37400

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 136Skin: 98Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37393

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 145Skin: 30Ngọc: 8
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37382

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 145Skin: 42Ngọc: 6
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM