• Acc #48813

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 23Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #48809

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48808

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48806

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48804

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 20Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #48802

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #48800

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 1Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #48799

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 18Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48796

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48792

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48788

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 46Skin: 8Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #48787

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 5Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48785

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 25Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #48782

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 32Skin: 1Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #48779

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 19Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #48778

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 45Skin: 8Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #48776

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 25Skin: 1Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #48774

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 89Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48771

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 89Skin: 19Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #48770

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 8Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM