• Acc #37272

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Còn 4 Tướng FullSkin: 48Ngọc: 9
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #37271

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Full Tướng - Còn 213K IPSkin: 74Ngọc: 15
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37269

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 56Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #37268

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: Full Tướng - Còn 160K IPSkin: 64Ngọc: 9
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37265

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: 132Skin: 117Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37261

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 42Ngọc: 5
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #37257

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 122Skin: 164Ngọc: 2
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #37256

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: Full Tướng - Còn 123K IPSkin: 50Ngọc: 8
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37255

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 114Skin: 53Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #37254

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full TướngSkin: 53Ngọc: 15
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37252

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 117Skin: 56Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37251

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: Còn 6 Tướng FullSkin: 104Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37250

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Full TướngSkin: 102Ngọc: 8
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37248

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 116Skin: 50Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37247

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Còn 7 Tướng FullSkin: 78Ngọc: 6
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #37241

  Khung: Bạch kimRank: Kim Cương IVTướng: Còn 1 Tướng FullSkin: 86Ngọc: 4
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37240

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Còn 4 Tướng FullSkin: 52Ngọc:
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #37239

  Khung: BạcRank: Bạc IITướng: Full Tướng - Còn 40K IPSkin: 83Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37141

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 70Ngọc:
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37140

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 132Skin: 48Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM