• Acc #48407

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48402

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48394

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 100Skin: 24Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #48277

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 17Skin: 2Ngọc: 3
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48264

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 22Skin: 1Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #48240

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48231

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48222

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 21Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48221

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 21Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48193

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48170 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Thách đấuRank: Rank Thách ĐấuTướng: 137Skin: 95Ngọc: 9
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #48169 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: VàngRank: Vàng ITướng: 106Skin: 42Ngọc: 9
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #48168 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 142Skin: 45Ngọc: 9
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #48167 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 82Skin: 16Ngọc: 9
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #48166 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IIITướng: 145Skin: 57Ngọc: 9
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #48148

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 105Skin: 25Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #48125

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 98Skin: 22Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #48122

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 4Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48092

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48084

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IVTướng: 75Skin: 37Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM