• Acc #48082

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 20Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #48029

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47900

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 4Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47893

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 21Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #47892

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47889

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 23Skin: 1Ngọc: 4
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47766

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 104Skin: 22Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #47765

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 87Skin: 21Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #47682

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 101Skin: 42Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #47522 siêu phẩm jinx,siêu phẩm yasua 3 mảnh trang phục ngon

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 34Skin: 4Ngọc: 2
  180.000 đ CARD 144.000 đ ATM
 • Acc #47466

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 7Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47436

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47420

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47363

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 17Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47362

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47341

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 7Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47339

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47333

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 6Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47327

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 6Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #47322

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM