• Acc #36793 - Jarvan IV Vinh Quang

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 48Ngọc: 14
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36777

  Khung: VàngRank: Bạc ITướng: Full Tướng - Còn 64K IPSkin: 58Ngọc: 11
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36765

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 79Ngọc: 10
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36764

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 168Ngọc: 5
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #36762

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 32Ngọc: 10
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36751

  Khung: Bạch kimRank: Kim Cương IVTướng: Còn 1 Tướng FullSkin: 51Ngọc: 7
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36750

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 70Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36747

  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim IITướng: Full Tướng - Còn 61K IPSkin: 172Ngọc: 16
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
 • Acc #36493

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 28Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36492

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: Full Tướng - Còn 85K IPSkin: 128Ngọc: 5
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #36490

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 52Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36487

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 79Ngọc: 4
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36481

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 42Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36480

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 36Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36479

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 42Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36470

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 66Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36401

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 64Ngọc: 5
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36278

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 122K IPSkin: 77Ngọc: 6
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36195

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 100Skin: 31Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #36098

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 142Skin: 47Ngọc: 3
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM