• Acc #46602

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 97Skin: 55Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #46589 Rank :BRONZE - II Khung mùa trước : SILVER - IV

  Khung: BạcRank: Rank đồngTướng: 71Skin: 29Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #46588 145 tướng 41 skin

  Khung: Bạch kimRank: Rank vàngTướng: 145Skin: 41Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #46587 có cả lmht lẫn lq

  Khung: VàngRank: Bạc VTướng: 98Skin: 24Ngọc: 5
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #46573 K/DA Akali, Udyr Tứ Linh Vệ Hồn, Shen Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: Chưa có khungRank: Rank vàngTướng: 60Skin: 28Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #46542

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: Skin: 0Ngọc:
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #46524

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 62Skin: 11Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #46287

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #46285

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 8Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #46272

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 63Skin: 30Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #46228

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 110Skin: 34Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #46181

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 84Skin: 26Ngọc: 2
  170.000 đ CARD 136.000 đ ATM
 • Acc #46138

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 85Skin: 20Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #46071

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 112Skin: 33Ngọc: 4
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #46028

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 86Skin: 26Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #45989

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 76Skin: 23Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #45893

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 82Skin: 20Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45782

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 116Skin: 30Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #45759

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 117Skin: 38Ngọc: 3
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #45484

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 40Skin: 16Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM