• Acc #45469

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 111Skin: 21Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #45460

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt ITướng: 52Skin: 18Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #45451

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 8Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #45444

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 9Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #45442

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 80Skin: 30Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #45406

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 116Skin: 33Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45396

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 126Skin: 36Ngọc: 5
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #45373

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 74Skin: 31Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45324

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: 36Skin: 38Ngọc: 4
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #45300

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 24Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #45296

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IVTướng: 64Skin: 16Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #45290

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 55Skin: 12Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #45289

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 43Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #45251

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 100Skin: 25Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45241

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 79Skin: 19Ngọc: 7
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #45200

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 51Skin: 21Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #45188

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 101Skin: 31Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45167 VIP

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 37Skin: 29Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #40317

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 116Skin: 36Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #40305

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 65Skin: 26Ngọc: 6
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM