• Acc #55876 - cÒN 33K THX

  Khung: BạcRank: Bạc IIITướng: 121Skin: 46Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #55875

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 51Skin: 14Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55874

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 71Skin: 12Ngọc: 3
  170.000 đ CARD 136.000 đ ATM
 • Acc #55871

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 33Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55870

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 69Skin: 32Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #55869

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 44Skin: 13Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55868

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 18Skin: 3Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #55867

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #55866

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 46Skin: 5Ngọc: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55864

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #55863 - Còn 27K THX

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 115Skin: 50Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55862

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 57Skin: 12Ngọc: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55861

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 36Skin: 3Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #55860

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 28Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55859

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 60Skin: 23Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55857

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 65Skin: 18Ngọc: 4
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55856

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55855

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 47Skin: 11Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #55854 - EZ VKTT - Yasuo Ma Kiếm

  Khung: SắtRank: Sắt IITướng: 67Skin: 20Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55852

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 24Skin: 10Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM