• Acc #53562

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt ITướng: 66Skin: 17Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #53561

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 41Skin: 8Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53560

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 20Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53559

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 51Skin: 14Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #53557

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 33Skin: 8Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53556 - Yasuo Ma Kiếm - Pyke Huyết Nguyệt

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 33Skin: 13Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #53554

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 26Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53553

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt ITướng: 47Skin: 18Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #53552

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 51Skin: 12Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #53551

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 42Skin: 17Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #53550

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 51Skin: 19Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #53549

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 8Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53548

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 32Skin: 10Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #53545

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt ITướng: 45Skin: 16Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #53543

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 44Skin: 8Ngọc: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53542

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 23Skin: 9Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #53540

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 64Skin: 16Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #53537

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 97Skin: 30Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #53536

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 49Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #53535

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 29Skin: 13Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM