• Acc #40303

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 9Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #40282

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 101Skin: 31Ngọc: 3
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #40277

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: 126Skin: 47Ngọc: 4
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #40252

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 99Skin: 32Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #40239

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt ITướng: 45Skin: 16Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #40208

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 61Skin: 24Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #40182

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 65Skin: 27Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #40141

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 111Skin: 36Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #40140

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 117Skin: 21Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #40129

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #40128

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #40104

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 21Skin: 8Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #40103

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 98Skin: 27Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #40101

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #40094

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 140Skin: 30Ngọc: 6
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #40093

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 93Skin: 15Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #40046

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 81Skin: 19Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #40041

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 71Skin: 26Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #40036

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #40026

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 89Skin: 21Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM