• Acc #5935

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 75Skin: 13Ngọc: 4
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5927 - Twisted Fate Ngự Lâm Quân

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 10Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5925 - SIÊU PHẨM: Fiora

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 64Skin: 13Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5917

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 58Skin: 11Ngọc: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5909 - Lee Thông Thạo 7

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 75Skin: 12Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5906

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 59Skin: 13Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5904

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 76Skin: 16Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5895 - Yasuo Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 59Skin: 16Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5889

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 59Skin: 11Ngọc: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5888

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 52Skin: 15Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5806

  Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 29Skin: 8Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #5687 - Twitch Trung Cổ - Warwick Xám ( 2 skin cực hiếm )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 38Skin: 14Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5686 - Warwick Xám ( Skin hiếm nhất LMHT )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 59Skin: 13Ngọc: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5680 - Twitch Trung Cổ ( Skin Cực Hiếm )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 66Skin: 14Ngọc: 4
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5678 - Twitch Trung Cổ ( Skin Cực Hiếm ) - YASUO Thông Thạo 7

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 45Skin: 10Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5644 - Twitch Trung Cổ ( Skin Cực Hiếm )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 57Skin: 18Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5639 - Twitch Trung Cổ ( Skin Cực Hiếm )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 55Skin: 9Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5638 - Twitch Trung Cổ ( Skin Cực Hiếm )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 37Skin: 13Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5605 - Twitch Trung Cổ - Warwick Xám ( 2 skin cực hiếm )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 32Skin: 7Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #5574 - SIÊU PHẨM: Zed - Yasuo Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 40Skin: 10Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM