• Acc #55574

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 90Skin: 32Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #55573 .

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 29Skin: 11Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55572

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 28Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55569

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 45Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55568 - KZ Quán Quân

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 45Skin: 7Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55567 - Kayn Hung Thần Không Gian

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 31Skin: 9Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55566

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 5Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55565

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 54Skin: 19Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55564

  Khung: BạcRank: Bạc IIITướng: 54Skin: 17Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55563

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 42Skin: 13Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55562

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 34Skin: 10Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55561

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 34Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55559

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 38Skin: 15Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55558

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 35Skin: 11Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #55556

  Khung: BạcRank: Bạc IITướng: 37Skin: 17Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55555

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 67Skin: 18Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55553

  Khung: BạcRank: Bạc IITướng: 40Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55552

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 94Skin: 26Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55551

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 27Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55548

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 38Skin: 13Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM