• Acc #55529

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 62Skin: 28Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55528

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 22Skin: 2Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #55526

  Khung: SắtRank: Sắt IVTướng: 61Skin: 17Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55525

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 21Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55524 - SIÊU PHẨM: Akali

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 2Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55522 - Ezreal Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 42Skin: 13Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55521

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 22Skin: 5Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55520

  Khung: SắtRank: Đồng IVTướng: 74Skin: 45Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #55519

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 47Skin: 19Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55517

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 19Skin: 6Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55515 - siêu phẩm jinx

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 25Skin: 8Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55514

  Khung: SắtRank: Sắt IITướng: 45Skin: 15Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55513

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 78Skin: 34Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #55512

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #55511

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 1Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #55510 - Riven Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: BạcRank: Bạc IIITướng: 96Skin: 32Ngọc: 2
  450.000 đ CARD 360.000 đ ATM
 • Acc #55509

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 68Skin: 22Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55508 - riven thần kiếm

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 20Skin: 8Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55506

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 31Skin: 5Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55505 - Zed Quán Quân - Lux Học Viện Chiến Binh

  Khung: ĐồngRank: Bạc IVTướng: 30Skin: 4Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM