• Acc #55494

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 70Skin: 20Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55493

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55492

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 54Skin: 37Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #55491

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 28Skin: 6Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55489

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 7Skin: 5Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55488

  Khung: BạcRank: Đồng IITướng: 33Skin: 15Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55487

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 26Skin: 6Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55486 - Còn 13K IP

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 6Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55485

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 53Skin: 16Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55483

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 28Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55480

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #55479

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 18Skin: 1Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #55478

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 5Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55474

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 40Skin: 13Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55473

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 75Skin: 23Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55471

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 31Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55470 - Kayn Hung Thần Không Gian - Jhin Vũ Trụ Hắc Ám

  Khung: ĐồngRank: Bạc IITướng: 58Skin: 14Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55468 - Yasuo Ma Kiếm - Karma Hắc Tinh

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 79Skin: 20Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55467

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 72Skin: 21Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55466

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 75Skin: 31Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM