• Acc #40282

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 101Skin: 31Ngọc: 3
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #40277

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: 126Skin: 47Ngọc: 4
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #40252

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 99Skin: 32Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #40208

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 61Skin: 24Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #40141

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 111Skin: 36Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #39796

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 144Skin: 44Ngọc: 6
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #39740

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 82Skin: 36Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #39568

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 70Skin: 20Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #39448

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 101Skin: 32Ngọc: 3
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #39277

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 70Skin: 28Ngọc: 3
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #37386

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 49Skin: 32Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #37326

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 74Skin: 29Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #37318

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 87Skin: 38Ngọc: 3
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #37316

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 120Skin: 20Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #36882

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 40Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36744 MISS nữ thần không gian và DJsona.siêu pham áhe

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 84Skin: 20Ngọc: 2
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36231

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 96Skin: 27Ngọc: 5
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #35983 - Riven QQ mùa 2

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 131Skin: 52Ngọc: 10
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #35801

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Skin: 8Ngọc: 5
  450.000 đ CARD 360.000 đ ATM
 • Acc #35796

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full TướngSkin: 42Ngọc: 20
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM