• Acc #55436

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 61Skin: 19Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55434 - Lux Tối Thượng

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 34Skin: 9Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55433 - Còn 95K THX

  Khung: SắtRank: Sắt IVTướng: 62Skin: 22Ngọc: 4
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55432 - Còn 76K THX

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 71Skin: 21Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55431

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: 101Skin: 30Ngọc: 6
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #55430 - CÒn 23K THX

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 37Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55429

  Khung: SắtRank: Sắt IIITướng: 36Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55428

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 112Skin: 37Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #55427

  Khung: SắtRank: Sắt IITướng: 26Skin: 10Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55425

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 41Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55423

  Khung: SắtRank: Sắt IIITướng: 50Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55422

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 28Skin: 15Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55421

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 18Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55420 - CÒn 10k THX

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 17Skin: 3Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55419

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 52Skin: 20Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55417 - CÒn 17k THX

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 29Skin: 10Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55416

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 56Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55413

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 20Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55412 - Ezreal Vũ Khí Tối Thượng -

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 59Skin: 17Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55411

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 29Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM