• Acc #38359

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 97Skin: 20Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #38357

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38347

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38339

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 1Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38336

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 34Skin: 1Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38333

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38323

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 8Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38321

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 17Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38320

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38319

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 8Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38316

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38305

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 27Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38304

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 27Skin: 1Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38299

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38297

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 28Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38294

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 96Skin: 21Ngọc: 5
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #38290

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38288

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 24Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38287

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38283

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 95Skin: 27Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM