• Acc #55420 - CÒn 10k THX

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 17Skin: 3Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55419

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 52Skin: 20Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55417 - CÒn 17k THX

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 29Skin: 10Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55416

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 56Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55413

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 20Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55412 - Ezreal Vũ Khí Tối Thượng -

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 59Skin: 17Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55411

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 29Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55410

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 18Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55409

  Khung: BạcRank: Bạc IIITướng: 73Skin: 23Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55408 - Còn 17K THX

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 25Skin: 5Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55406

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 55Skin: 11Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #55404

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 34Skin: 14Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55403 - Udyr Tứ Linh Vệ Hồn

  Khung: SắtRank: Sắt IIITướng: 87Skin: 27Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #55402

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 53Skin: 16Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55400

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 38Skin: 14Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55399

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 56Skin: 8Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55398 - Còn 54K THX

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 67Skin: 21Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55397

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 60Skin: 12Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55396

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 39Skin: 22Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55395 - K/DA Akali - Jax Thần Trượng

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 35Skin: 9Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM