• Acc #55380

  Khung: SắtRank: Sắt IITướng: 32Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55379

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 24Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55378 - Lux Thập Đại Nguyên Tố

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 42Skin: 10Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55377

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 69Skin: 21Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55376

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 43Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55375 - True Damage Yasuo - Riven Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 33Skin: 15Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55374

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 19Skin: 6Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55373

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 24Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55372

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 17Skin: 3Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #55370

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 96Skin: 25Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55369

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 44Skin: 18Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55368

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 18Skin: 5Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55367 - Yasuo Phản Diện

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 8Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55366

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 31Skin: 11Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55365

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 24Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55364

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 52Skin: 15Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55361

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 32Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55360

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 23Skin: 6Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55359 - Lee Sin Tuyệt Vô Thần

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 29Skin: 6Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55358

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 21Skin: 10Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM