• Acc #36485

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: Full TướngSkin: 72Ngọc: 4
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36483

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Còn 7 Tướng FullSkin: 129Ngọc: 2
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36481

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 42Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36480

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 36Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36479

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 42Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36474

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 29Skin: 22Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #36472

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 85Ngọc:
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36470

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 66Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36469

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 109K IPSkin: 71Ngọc: 15
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36467

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: 123Skin: 40Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36465

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 40Ngọc: 6
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36410

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: Full TướngSkin: 42Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36408

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Còn 6 Tướng FullSkin: 53Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36404

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Full Tướng - Còn 17K ISkin: 97Ngọc: 10
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36403

  Khung: VàngRank: Chưa RankTướng: Còn 8 Tướng FullSkin: 60Ngọc: 9
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36402

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 72Ngọc: 10
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36401

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 64Ngọc: 5
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36278

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 122K IPSkin: 77Ngọc: 6
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36277

  Khung: VàngRank: Vàng ITướng: 122Skin: 81Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36195

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 100Skin: 31Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM