• Acc #55356

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 20Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55355

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 41Skin: 13Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55353

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 76Skin: 23Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55352

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 22Skin: 6Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55350

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 57Skin: 17Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55349 - SIÊU PHẨM: Pyke

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 31Skin: 10Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55348 - Yasuo Ma Kiếm

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 50Skin: 18Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55347

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 52Skin: 15Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55345

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 51Skin: 16Ngọc: 2
  170.000 đ CARD 136.000 đ ATM
 • Acc #55344

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 33Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55343 - Lux Thập Đại Nguyên Tố

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 16Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55341

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 39Skin: 15Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55340

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 40Skin: 15Ngọc: 2
  170.000 đ CARD 136.000 đ ATM
 • Acc #55337 - riven thần kiếm

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 55Skin: 19Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55336

  Khung: SắtRank: Sắt IITướng: 60Skin: 12Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55335

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 35Skin: 13Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55334

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 34Skin: 14Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55333

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 55Skin: 16Ngọc: 2
  170.000 đ CARD 136.000 đ ATM
 • Acc #55330

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55329 - Riven Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 36Skin: 9Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM