• Acc #55337 - riven thần kiếm

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 55Skin: 19Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55336

  Khung: SắtRank: Sắt IITướng: 60Skin: 12Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55335

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 35Skin: 13Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55334

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 34Skin: 14Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55333

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 55Skin: 16Ngọc: 2
  170.000 đ CARD 136.000 đ ATM
 • Acc #55330

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55329 - Riven Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 36Skin: 9Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55327

  Khung: BạcRank: Bạc IITướng: 43Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55326

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 49Skin: 11Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55323

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 46Skin: 19Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55321

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 40Skin: 12Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55319 - SIÊU PHẨM: Vayne- Zed Quán Quân

  Khung: BạcRank: Bạc ITướng: 60Skin: 21Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55318

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 27Skin: 12Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55317

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 74Skin: 21Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55316

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 27Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55314

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 55Skin: 14Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55313

  Khung: SắtRank: Sắt IIITướng: 42Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55312

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 5Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #55310

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 55Skin: 15Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55309

  Khung: ĐồngRank: Đồng IVTướng: 39Skin: 7Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM