• Acc #36170

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 70Skin: 13Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #36134

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 130Skin: 54Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36098

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 142Skin: 47Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #35914

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 131Skin: 78Ngọc: 11
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #35545

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 83Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #35543

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 48Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #35542

  Khung: VàngRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 53Ngọc: 4
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #35541

  Khung: VàngRank: Bạch Kim IITướng: 130Skin: 41Ngọc: 6
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #33859

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: Full TướngSkin: 34Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #33857

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: Full Tướng - Còn 51K IPSkin: 111Ngọc: 9
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #33851

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 47Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #33850

  Khung: VàngRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 58Ngọc: 7
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #33847

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Full TướngSkin: 91Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #33846

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: 126Skin: 75Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #33845

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full Tướng - Còn 374K IPSkin: 44Ngọc: 9
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #33844

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 60Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #33048

  Khung: Kim cươngRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 80Ngọc: 7
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #33046

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IITướng: 128Skin: 121Ngọc: 2
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #32974

  Khung: VàngRank: Bạch Kim IIITướng: 128Skin: 39Ngọc: 4
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #32971

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IITướng: Full Tướng Skin: 60Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM