• Acc #36810

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 57K IPSkin: 49Ngọc: 8
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36809

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 56Ngọc: 6
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36808

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 60Ngọc: 4
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36806

  Khung: Bạch kimRank: Vàng ITướng: 143Skin: 337Ngọc: 25
  3.500.000 đ CARD 2.800.000 đ ATM
 • Acc #36802

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 65Ngọc: 4
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36800

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 77Ngọc: 15
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36799

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: Skin: 65Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36795

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 92Skin: 75Ngọc: 2
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36793 - Jarvan IV Vinh Quang

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 48Ngọc: 14
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36777

  Khung: VàngRank: Bạc ITướng: Full Tướng - Còn 64K IPSkin: 58Ngọc: 11
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36765

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 79Ngọc: 10
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36764

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 168Ngọc: 5
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #36763

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 100Ngọc: 8
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36762

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 32Ngọc: 10
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36759

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Full Tướng - Còn 19K IPSkin: 65Ngọc: 13
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36757

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full Tướng - Còn 13K IPSkin: 152Ngọc: 9
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #36751

  Khung: Bạch kimRank: Kim Cương IVTướng: Còn 1 Tướng FullSkin: 51Ngọc: 7
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36750

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 70Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36747

  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim IITướng: Full Tướng - Còn 61K IPSkin: 172Ngọc: 16
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
 • Acc #36493

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 28Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM