• Acc #54506

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 97Skin: 33Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #54501

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 43Skin: 16Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #54499

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt ITướng: 40Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #54498

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 7Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #54497

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 12Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #54496 - Lux Thập Đại Nguyên Tố - Zed Quán Quân

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 50Skin: 15Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #54495 - K/DA Akali - siêu phẩm jinx

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 54Skin: 19Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #54494 - Lux Thập Đại Nguyên Tố

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 64Skin: 23Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #54493

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IIITướng: 30Skin: 10Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #54492

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 57Skin: 18Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #54491 - DJ Sona

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 83Skin: 21Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #54490

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 79Skin: 47Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #54482

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 48Skin: 17Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #54481

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 35Skin: 10Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #54480

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 27Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #54479

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 47Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #54478 - Kai'Sa Giả Lập

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 28Skin: 12Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #54477

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 104Skin: 36Ngọc: 3
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #54476

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IIITướng: 48Skin: 10Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #54475 - Udyr Tứ Linh Vệ Hồn - Yasuo Ma Kiếm

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 81Skin: 34Ngọc: 4
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM