• Acc #36492

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: Full Tướng - Còn 85K IPSkin: 128Ngọc: 5
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #36490

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 52Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36487

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 79Ngọc: 4
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36481

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 42Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36480

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 36Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36479

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 42Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36470

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 66Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36408

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Còn 6 Tướng FullSkin: 53Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36401

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 64Ngọc: 5
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36278

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 122K IPSkin: 77Ngọc: 6
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36277

  Khung: VàngRank: Vàng ITướng: 122Skin: 81Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36195

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 100Skin: 31Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #36098

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 142Skin: 47Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #35914

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 131Skin: 78Ngọc: 11
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #35543

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 48Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #33859

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: Full TướngSkin: 34Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #33851

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 47Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #33850

  Khung: VàngRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 58Ngọc: 7
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #33847

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Full TướngSkin: 91Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #33845

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full Tướng - Còn 374K IPSkin: 44Ngọc: 9
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM