• Acc #36098

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng VTướng: 142Skin: 47Ngọc: 3
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #35914

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 131Skin: 78Ngọc: 11
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #35543

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 48Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #33859

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: Full TướngSkin: 34Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #33851

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 47Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #33850

  Khung: VàngRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 58Ngọc: 7
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #33847

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Full TướngSkin: 91Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #33845

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full Tướng - Còn 374K IPSkin: 44Ngọc: 9
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #33844

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 60Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #33048

  Khung: Kim cươngRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 80Ngọc: 7
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #32971

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IITướng: Full Tướng Skin: 60Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #32895

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IVTướng: Còn 2 Tướng Chưa Sở HữuSkin: 96Ngọc: 3
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #32892

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 56Ngọc: 7
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #32760

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IVTướng: Full Tướng - Còn 113K IPSkin: 97Ngọc: 21
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #32759

  Khung: VàngRank: Bạc IITướng: 143Skin: 97Ngọc: 6
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #32756

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 53Ngọc: 3
  900.000 đ CARD 720.000 đ ATM
 • Acc #31941 Yasuo

  Khung: BạcRank: Bạc VTướng: 1Skin: 0Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #49114

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 24Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #49101

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 41Skin: 6Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #49094

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 23Skin: 3Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM