• Acc #55388

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 114Skin: 44Ngọc: 3
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #55385 - Còn 25K THX

  Khung: VàngRank: Bạc ITướng: 145Skin: 33Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55363

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: 94Skin: 56Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55354

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 137Skin: 57Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55351 -Lux Thập Đại Nguyên Tố - Riven Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IVTướng: 145Skin: 75Ngọc: 20
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #55332

  Khung: VàngRank: Bạch Kim IVTướng: 127Skin: 44Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #55328 - Còn 22K THX

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 143Skin: 36Ngọc: 3
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #55324

  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IVTướng: 133Skin: 55Ngọc: 6
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55322

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 105Skin: 64Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55320 - Neo PAX Sivir

  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IVTướng: 53Skin: 20Ngọc: 3
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #55268

  Khung: VàngRank: Bạch Kim IVTướng: 124Skin: 71Ngọc: 2
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #55186

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 146Skin: 47Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55110

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 98Skin: 33Ngọc: 3
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #55100

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: 117Skin: 52Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55028

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IITướng: 77Skin: 28Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #55006

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 72Skin: 25Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #54957

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: 125Skin: 55Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #54950

  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IVTướng: 92Skin: 58Ngọc: 2
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #54949

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 146Skin: 36Ngọc: 6
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #54946 .

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 110Skin: 70Ngọc: 2
  900.000 đ CARD 720.000 đ ATM