• Acc #54945 - Aatrox Vinh Quang

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim ITướng: 38Skin: 14Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #54944

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 46Skin: 49Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #54943

  Khung: BạcRank: Vàng IVTướng: 129Skin: 63Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #54942 - K/DA Evelynn - Hàng Hiệu - Lux Thập Đại Nguyên Tố

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 116Skin: 90Ngọc: 2
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #54941

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: 96Skin: 58Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #54940

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: 115Skin: 61Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #54939

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 88Skin: 36Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #54937

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 103Skin: 43Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #54934

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IITướng: 131Skin: 45Ngọc: 13
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #54932

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 146Skin: 54Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #54929

  Khung: Bạch kimRank: Kim Cương IVTướng: 102Skin: 57Ngọc: 2
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #54927 .

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 146Skin: 65Ngọc: 6
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #54926

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IITướng: 146Skin: 97Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #54925

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: 122Skin: 29Ngọc: 3
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #54923

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: 116Skin: 76Ngọc: 2
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #54920 - SIÊU PHẨM: Pyke

  Khung: VàngRank: Vàng ITướng: 121Skin: 46Ngọc: 3
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #54893

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IVTướng: 114Skin: 42Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #54860

  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim IIITướng: 137Skin: 74Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #54856 .

  Khung: Bạch kimRank: Vàng ITướng: 33Skin: 8Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #54855

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IIITướng: 91Skin: 66Ngọc: 8
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM