• Acc #37040

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Còn 4 Tướng FullSkin: 53Ngọc: 4
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #37038

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: Full TướngSkin: 82Ngọc: 4
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #37034

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 66Ngọc: 3
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36988

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full TướngSkin: 67Ngọc: 2
  900.000 đ CARD 720.000 đ ATM
 • Acc #36984

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 86Ngọc: 5
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36982

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 90Ngọc: 2
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36981

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 81Ngọc: 2
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36979

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Full Tướng - Còn 111K IPSkin: 61Ngọc: 22
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36977

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full Tướng - Còn 131K IPSkin: 61Ngọc: 20
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36952

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Full Tướng - Còn 85K IPSkin: 60Ngọc: 21
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36944

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 38Ngọc: 7
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #36942

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: Còn 2 Tướng FullSkin: 61Ngọc: 8
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36915

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: Full Tướng - Còn 180K IPSkin: 57Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36913

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: Full Tướng - Còn 91K IPSkin: 98Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36911

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 131Skin: 63Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36908

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 45Ngọc: 5
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #36876

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Full Tướng - Còn 61K IPSkin: 56Ngọc: 9
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36872

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full Tướng - Còn 121K IPSkin: 83Ngọc: 8
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36862

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 40K IPSkin: 60Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36860

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 67Ngọc: 11
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM