• Acc #49423

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: Full TướngSkin: 67Ngọc: 5
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #49422

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 61K IPSkin: 49Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #49421

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 136Ngọc: 3
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #49420

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Còn 2 Tướng FullSkin: 74Ngọc: 4
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #49419

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 93Ngọc: 4
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #49418

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 100K IPSkin: 95Ngọc: 14
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #49417

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 179Ngọc: 5
  1.700.000 đ CARD 1.360.000 đ ATM
 • Acc #49416

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: Full TướngSkin: 109Ngọc: 8
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #49415

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 63Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #49413

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: Full TướngSkin: 87Ngọc: 12
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #49412

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Full TướngSkin: 39Ngọc: 4
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #49411

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: Full Tướng - Còn 40K IPSkin: 83Ngọc: 8
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #49410

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: Full Tướng - Còn 95K IPSkin: 116Ngọc: 21
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #49409

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 114Skin: 128Ngọc: 10
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #49408

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 58Skin: 65Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #49407

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 127Skin: 54Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #49406

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Skin: 55Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #49405

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: Full TướngSkin: 66Ngọc: 5
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #49404

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Full TướngSkin: 120Ngọc: 4
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #49403

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 165Ngọc: 5
  1.700.000 đ CARD 1.360.000 đ ATM