• Acc #21613

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 34Skin: 8Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #21611

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 43Skin: 8Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21608

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 41Skin: 8Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21607

  Khung: BạcRank: Đồng IITướng: 40Skin: 8Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21605 - Garen Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 8Ngọc: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21604 - Yasuo Thông Thạo7

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 33Skin: 8Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21597

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 57Skin: 10Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #21595 - Kap 69

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 47Skin: 10Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #21592 - Kap 55

  Khung: BạcRank: Đồng IVTướng: 46Skin: 10Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #21591 - Twitch Trung Cổ

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 53Skin: 10Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #21585 - Cấp 61

  Khung: BạcRank: Bạc VTướng: 49Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #21584 - 2 Thông Thạo 7: Yasuo - Zed

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng VTướng: 49Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #21583 - Jinx Thông Thạo7

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 55Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #21582 - 2 Thông Thạo 7: Yasuo - Zed

  Khung: ĐồngRank: Chưa RankTướng: 41Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #21581

  Khung: ĐồngRank: Đồng VTướng: 49Skin: 12Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #21571 - Cấp 64 - Udry TLVH

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 59Skin: 7Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #21567 - 4 Thông Thạo 7 - Cấp 63

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 56Skin: 15Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #20500

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 33Skin: 7Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #20125

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 67Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #19654 - Twitch Trung Cổ

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 25Skin: 4Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
CHAT VỚI LIENMINHSHOP