HƯỚNG DẪN LẤY MÃ FACEBOOK ĐỂ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN FREE FIRE

Cập nhật: 17/04/2017

Khi Khách Hàng Mua Tài Khoảng Xong , Xem Tài Khoản Mật Khẩu Ở Trang Này : https://lienminhshop.vn/lich-su-giao-dich
Tài Khoản Shop Gửi Cho Khác Hàng Có Định Dạng :
Tài Khoản - Mật Khẩu - Mã Code : Ví Dụ : 

100029990148553   a123123@@555d    6AYFEZDGXDMP5VFYJT257VUC7ZEDG6V2

Các Bạn Vào Game Free Fire Đăng Nhập Sẽ Xuất Hiện Mã Đăng Nhập.

Bước 1 : 

Coppy Mã Code Ở Trong TK mật Khẩu.
Bước 2 : 

Vào trang web : http://2fa.live/
Nhập Mã Code Vào Như Hình