Kiểm tra skin

Cập nhật: 07/05/2017

- Tải Phần Mềm Check Skin : Tại Đây ( win 10 thỳ tắt Windows defender đi rồi tải ) 

- Lần Đầu Mở Ra Thì Các Bạn Dẫn Phần Mền Đến Đường Dẫn :  File " LeagueClient.exe "

Các Bạn Lưu LMHT Ở Đâu Thì Dẫn Nó Tới Đó Và Tìm File " LeagueClient.exe "

- Lỗi Như Ảnh thì Tải Microsoft .NET Framework Về Cài Là xong : Tải Tại Đây 

 

- Lỗi Như Hình Dưới Thì Làm Như Sau : nhấn vào đây Để xem