ĐÂY LÀ TÀI KHOẢN LMHT RÁC.
Mua về test skin - test rank cho vui 

Không Thể Đổi mật khẩu - SĐT - Mail   
Có thể bị đổi pass bất cứ lúc nào 
  ACC BỊ KHÓA - SAI PASS LIÊN HỆ FANPAGE ĐỂ ĐỔI LẠI ACC KHÁC

 • Acc #116248

  Rank Đơn: Bạc IIKhung: VàngTướng: 149 - Còn 18657 Tinh Hoa LamTrang Phục: 147Rank ĐTCL: Vàng IIILinh Thú: 60
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #116261

  Rank Đơn: Bạc IVKhung: ĐồngTướng: 70 - Còn 6207 Tinh Hoa LamTrang Phục: 28Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  7.000 đ CARD 5.600 đ ATM
 • Acc #116258

  Rank Đơn: Bạc IVKhung: BạcTướng: 101 - Còn 2749 Tinh Hoa LamTrang Phục: 43Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 8
  11.000 đ CARD 8.800 đ ATM
 • Acc #116254

  Rank Đơn: Bạc IVKhung: BạcTướng: 94 - Còn 437 Tinh Hoa LamTrang Phục: 40Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 17
  11.000 đ CARD 8.800 đ ATM
 • Acc #116225

  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 77 - Còn 4084 Tinh Hoa LamTrang Phục: 36Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  11.000 đ CARD 8.800 đ ATM
 • Acc #116208

  Rank Đơn: Đồng IKhung: BạcTướng: 107 - Còn 4299 Tinh Hoa LamTrang Phục: 62Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 33
  11.000 đ CARD 8.800 đ ATM
 • Acc #116205

  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 51 - Còn 1726 Tinh Hoa LamTrang Phục: 22Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 22
  7.000 đ CARD 5.600 đ ATM
 • Acc #116204

  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 76 - Còn 1581 Tinh Hoa LamTrang Phục: 16Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  7.000 đ CARD 5.600 đ ATM
 • Acc #116202

  Rank Đơn: Đồng IKhung: Chưa có khungTướng: 110 - Còn 3296 Tinh Hoa LamTrang Phục: 38Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  11.000 đ CARD 8.800 đ ATM
 • Acc #116198

  Rank Đơn: Bạc IVKhung: VàngTướng: 133 - Còn 187 Tinh Hoa LamTrang Phục: 112Rank ĐTCL: Vàng IILinh Thú: 35
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #116191

  Rank Đơn: Bạc IIKhung: VàngTướng: 107 - Còn 1020 Tinh Hoa LamTrang Phục: 66Rank ĐTCL: Bạc IIILinh Thú: 15
  11.000 đ CARD 8.800 đ ATM
 • Acc #116189

  Rank Đơn: Bạc IIKhung: BạcTướng: 153 - Còn 3132 Tinh Hoa LamTrang Phục: 140Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #116185

  Rank Đơn: Vàng IKhung: BạcTướng: 65 - Còn 675 Tinh Hoa LamTrang Phục: 28Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 4
  11.000 đ CARD 8.800 đ ATM
 • Acc #116182

  Rank Đơn: Vàng IIIKhung: Bạch kimTướng: 151 - Còn 6424 Tinh Hoa LamTrang Phục: 116Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #116180

  Rank Đơn: Bạc IIKhung: BạcTướng: 145 - Còn 7686 Tinh Hoa LamTrang Phục: 51Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  11.000 đ CARD 8.800 đ ATM
 • Acc #116177

  Rank Đơn: Bạc IKhung: VàngTướng: 143 - Còn 12555 Tinh Hoa LamTrang Phục: 119Rank ĐTCL: Vàng IVLinh Thú: 39
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #116174

  Rank Đơn: Bạc IIIKhung: ĐồngTướng: 82 - Còn 15 Tinh Hoa LamTrang Phục: 42Rank ĐTCL: Bạc ILinh Thú: 22
  9.000 đ CARD 7.200 đ ATM
 • Acc #116173

  Rank Đơn: Bạc IVKhung: BạcTướng: 72 - Còn 167 Tinh Hoa LamTrang Phục: 26Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 1
  7.000 đ CARD 5.600 đ ATM
 • Acc #116172

  Rank Đơn: Chưa RankKhung: BạcTướng: 156 - Còn 39955 Tinh Hoa LamTrang Phục: 83Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 16
  11.000 đ CARD 8.800 đ ATM
 • Acc #116170

  Rank Đơn: Vàng IIKhung: Bạch kimTướng: 142 - Còn 3050 Tinh Hoa LamTrang Phục: 129Rank ĐTCL: Bạch Kim ILinh Thú: 78
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM