• Acc #47020

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 143Skin: 140Ngọc: 9
  1.700.000 đ CARD 1.360.000 đ ATM
 • Acc #46607

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: Full TướngSkin: 59Ngọc: 2
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #46604

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Skin: 188Ngọc: 20
  1.700.000 đ CARD 1.360.000 đ ATM
 • Acc #46595

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 135Skin: 82Ngọc: 2
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #46593

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: Skin: 115Ngọc:
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #45312

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 121Skin: 119Ngọc: 4
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #37291

  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 226Ngọc: 21
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #37285

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 219Ngọc: 7
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
 • Acc #37271

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Full Tướng - Còn 213K IPSkin: 74Ngọc: 15
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #37265

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: 132Skin: 117Ngọc: 5
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #37257

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 122Skin: 164Ngọc: 2
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
 • Acc #37256

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: Full Tướng - Còn 123K IPSkin: 50Ngọc: 8
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #37251

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: Còn 6 Tướng FullSkin: 104Ngọc: 3
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #37250

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Full TướngSkin: 102Ngọc: 8
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #37241

  Khung: Bạch kimRank: Kim Cương IVTướng: Còn 1 Tướng FullSkin: 86Ngọc: 4
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #37239

  Khung: BạcRank: Bạc IITướng: Full Tướng - Còn 40K IPSkin: 83Ngọc: 3
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #37095

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 177Ngọc: 20
  1.700.000 đ CARD 1.360.000 đ ATM
 • Acc #37034

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 66Ngọc: 3
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36982

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 90Ngọc: 2
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36872

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: Full Tướng - Còn 121K IPSkin: 83Ngọc: 8
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM