• Acc #10183

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 88Skin: 102Ngọc: 7
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
 • Acc #9777

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 100Skin: 163Ngọc: 3
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #9771

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 79Skin: 141Ngọc: 12
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #8348

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 107Skin: 161Ngọc: 3
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM