• Acc #3301 26t 26s |B?ch Kim 1

  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim IVTướng: 26Skin: 26Ngọc:
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #3297 34t 24s 70 ngoc

  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 34Skin: 24Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #749

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #448

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Skin: Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM